Η Έκθεση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης​

Η Έκθεση

Πρωταρχικός στόχος του σχεδιασμού της έκθεσης είναι η επίτευξη μιας γόνιμης και υψηλής ποιότητας εμπειρίας για τους επισκέπτες, μέσα από την οποία θα διερευνούν καινοτόμα φιλοσοφικά ερωτήματα. Μια περιήγηση που γίνεται ελκυστική μέσω της συμμετοχής και της εμπλοκής του επισκέπτη. Για αυτόν τον λόγο, ο εκθεσιακός χώρος έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διαμορφώνει μια βιωματική εμπειρία περιήγησης για τους επισκέπτες, λαμβάνοντας υπόψη ότι η φιλοσοφία, κατά την αρχαιότητα, δεν αποτελούσε απλώς μια διαδικασία στοχασμού αλλά και έναν τρόπο ζωής και συμπεριφοράς.

Οι πρώτες πιλοτικές εκθέσεις που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου αφορούν τη θεματική περιοχή της δημοκρατίας και των φιλοσοφικών ζητημάτων που συνδέονται με αυτή. Οι τρόποι διάδρασης θα είναι συναφείς με την έννοια αυτή. Κατ’ αναλογία, οι επισκέπτες στον εκθεσιακό χώρο δεν θα στοχάζονται απλώς, ούτε θα αποτελούν παθητικά υποκείμενα υποδοχής πληροφορίας και γνώσης. Θα παίρνουν συνειδητές αποφάσεις, θα ψηφίζουν, θα συζητούν, θα διερευνούν, θα αμφισβητούν και θα συμμετέχουν ενεργά, τόσο σωματικά όσο και νοητικά.

Χώρος Κινήτρων

Οι επισκέπτες ξεκινούν την περιήγησή τους από τον χώρο των κινήτρων, ο οποίος αποτελεί το πρώτο επίπεδο «μύησης» στη θεματική του εκθεσιακού χώρου. Οι επισκέπτες δέχονται τα πρώτα νοητικά ερεθίσματα και οι επιλογές τους θα καθορίσουν τη μετέπειτα περιήγηση τους. Έρχονται σε επαφή με στερεοτυπικές αντιλήψεις, με μια συνθήκη αποδόμησης των αντιλήψεων αυτών και με τα ερωτήματα που θα τους ωθήσουν να διερευνήσουν
τον επόμενο χώρο.

Χώρος Διερεύνησης

Στη συνέχεια, οι επισκέπτες εισέρχονται στον χώρο της διερεύνησης. Σε αυτόν τον χώρο, τα εκθέματα απαιτούν ενεργητική συμμετοχή μέσα από ψηφοφορίες, επιλύσεις προβλημάτων, διανοητικές ασκήσεις, συνεργασία, συζητήσεις και συγκεκριμένες επιλογές που παράγουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Οι επισκέπτες αντιμετωπίζουν με βιωματικό τρόπο τα κρίσιμα ερωτήματα που τέθηκαν από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους.

Χώρος Αναστοχασμού

Στο τέλος, οι επισκέπτες καταλήγουν στον χώρο του αναστοχασμού, όπου ανασυγκροτούν τις εμπειρίες που είχαν από τους προηγούμενους χώρους. Ο χώρος αυτός περιλαμβάνει έναν έξυπνο τοίχο και ένα μικρό αμφιθέατρο ικανό να φιλοξενήσει μικρές ομάδες επισκεπτών. Εδώ, οι επισκέπτες αντιμετωπίζουν προβλήματα και ζητήματα του παρόντος, μέσα από το πρίσμα των προηγούμενων φιλοσοφικών ερωτημάτων, και καλούνται να πάρουν αποφάσεις.

Δηλώστε συμμετοχή στις πιλοτικές δοκιμές των εκθέσεων που θα στεγάζονται στο Ωδείο Αθηνών