Τα νέα μας

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης​
9 Aπριλίου 2021

Επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Ωδείο Αθηνών

Στις αρχές Απριλίου, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη, επισκέφθηκε το Ωδείο Αθηνών, όπου πρόκειται να φιλοξενηθεί σύντομα η Στέγη Ελληνικών Ιδεών. Η Υπουργός ενημερώθηκε σχετικά με τις εργασίες εκσυγχρονισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων και αναφέρθηκε στο έργο Στέγη Ελληνικών Ιδεών, το οποίο αποτελεί συνεργασία του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Όπως σημείωσε, το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας του ΕΣΠΑ και ξεκίνησε να υλοποιείται στα τέλη του 2019. Σχετικές ανακοινώσεις: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρεια Αττικής Ναυτεμπορική
24 Φεβρουαρίου 2021

Πρόσκληση σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση​

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση μη δεσμευτικής συμμετοχής (21DIAB000015536), με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί του σχεδίου Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της που αφορούν στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο πλαίσιο της πράξης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5033016, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Ανακοίνωση – Πρόσκληση Διαβούλευσης
1 Σεπτεμβρίου 2019

Εκκίνηση για το έργο της Στέγης Ελληνικών Ιδεών​

Το Σεπτέμβριο 2019 το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ξεκίνησαν μια καινοτόμο συνεργασία για τη δημιουργία της Στέγης Ελληνικών Ιδεών.  Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν δύο πιλοτικές εκθέσεις. Η πρώτη έκθεση αναμένεται να λειτουργήσει πιλοτικά από τις αρχές του 2022. Με στόχο τη δημιουργία ενός πρότυπου χώρου έκθεσης των αρχαίων Ελληνικών ιδεών και της αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, το έργο αποτελεί έναν μοναδικό στο είδος του εκθεσιακό χώρο.