Οι Εταίροι

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης​

Στέγη Ελληνικών Ιδεών

μια καινοτόμος έκθεση Ελληνικών ιδεών και αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας