Η ομάδα εργασίας του project “Στέγη Ελληνικών Ιδεών” διενήργησε έρευνα ανατροφοδότησης για το νέο όνομα του φορέα.

Η ομάδα εργασίας του έργου  “Στέγη Ελληνικών Ιδεών”  προχώρησε σε έρευνα ανατροφοδότησης (feedback) σχετικά με το νέο όνομα του φορέα.

Η έρευνα συμπεριέλαβε τα  τέσσερα ονόματα που είχαν επικρατήσει στο σύνολο των ιδεών που είχε επεξεργαστεί η ομάδα και απευθύνθηκε τόσο σε άτομα που συνεργάζονται με το Δημόκριτο, όσο και σε άτομα που εκπροσωπούν τους τομείς του marketing, της επικοινωνίας και της ψυχολογίας.

Το αποτέλεσμα της έρευνας ανέδειξε το όνομα “ΑΥΛΟΝ” που είχε ψηφιστεί και από την ομάδα εργασίας του έργου.